Παθήσεις

Ψευδάρθρωση σκαφοειδούς - Άσηπτη νέκρωση κεντρικού πόλου του σκαφοειδούς - Αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα

Η ψευδάρθρωση καταγμάτων του σκαφοειδούς δεν είναι σπάνια επιπλοκή (βλ και στο αντίστοιχο κείμενο στο ίδιο τμήμα). Λόγω ανατομικών και φυσιολογικών ιδιαιτεροτήτων του σκαφοειδούς ή λόγω υποτίμησης των ενοχλημάτων εκ μέρους του αρρώστου, το κάταγμα συχνά διαφεύγει της αρχικής διαγνώσεως. Αυτό οδηγεί σε ανεπαρκή αντιμετώπιση, η οποία καταλήγει σε μη πώρωση (δηλ ψευδάρθρωση) του σκαφοειδούς. Η κατάσταση αυτή αρχικά έχει ελαφρά ή καθόλου συμπτώματα, με την πάροδο όμως των ετών εγκαθίσταται προοδευτικά επώδυνος περιορισμός της κινητικότητας του καρπού και ελάττωση της δύναμης δραγμού (δηλ αδύναμο σφίξιμο στην γροθιά).

Οσο κεντρικότερα προς τον κορμό είναι το κάταγμα (κατάγματα του κεντρικού πόλου) τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εμφανισθεί και νέκρωση του κεντρικού πόλου λόγω διακοπής της αιμάτωσης (άσηπτη νέκρωση). Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης.

Η αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης του σκαφοειδούς είναι πάντοτε χειρουργική. Με ραχιαία ή παλαμιαία προσπέλαση – αναλόγως της μορφολογίας της ψευδάρθρωσης – προσπελάζεται η εστία του κατάγματος, καθαρίζεται, αποκαθίσταται ο άξονας του σκαφοειδούς και σταθεροποιείται το σκαφοειδές με ειδική βίδα ή βελόνες, με παράλληλη τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων. Μπορεί επιπλέον να προστεθεί και οστεοτομία κλειστής σφήνας του περιφερικού άκρου της κερκίδος. Στις περιπτώσεις άσηπτης νέκρωσης το μόσχευμα πρέπει να είναι αγγειούμενο – για να προσδώσει αιμάτωση στο νεκρωμένο κεντρικό τμήμα – και λαμβάνεται με μικροχειρουργικές τεχνικές από το περιφερικό τμήμα της κερκίδος.

<p>Προεγχειρητικά</p>

Προεγχειρητικά

<p>Διεγχειρητικά</p>

Διεγχειρητικά

<p>Μετεγχειρητικά 1</p>

Μετεγχειρητικά 1

<p>Μετεγχειρητικά 2</p>

Μετεγχειρητικά 2

<p>Περίπτωση 2: Προεγχειρητικά</p>

Περίπτωση 2: Προεγχειρητικά

<p>Περίπτωση 2: Μετεγχειρητικά 1</p>

Περίπτωση 2: Μετεγχειρητικά 1

<p>Περίπτωση 2: Μετεγχειρητικά 2</p>

Περίπτωση 2: Μετεγχειρητικά 2