Παθήσεις

Ρήξεις καμπτήρων τενοντων

Οι καμπτήρες τένοντες στο χέρι είναι υπεύθυνοι για την κάμψη («κλείσιμο») των δακτύλων. Σε κάθε δάκτυλο υπάρχουν 2, εκτός από τον αντίχειρα που είναι ένας. Η ρήξη κάποιου ή κάποιων από αυτούς είναι συνήθως αποτέλεσμα τραυματισμού, οπότε ενδέχεται να συνυπάρχει τραυματισμός και νευραγγειακών στελεχών, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτόματα στα πλαίσια συστηματικής νόσου (πχ ρευματοειδούς αρθρίτιδος).

Η αποκατάστασή τους είναι χειρουργική και γίνεται συρραφή του ραγέντος τένοντος. Σε παραμελημένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί τενόντιο μόσχευμα. Οι χειρουργικές τεχνικές είναι πολύ λεπτές και συνοδεύονται από λεπτομερές πρόγραμμα μετεγχειρητικής κινητοποίησης εως 12 εβδομάδες, που απαιτεί καλή συνεργασία εκ μέρους του αρρώστου. Κατά την μετεγχειρητική περίοδο είναι ενδεχόμενο να εμφανιστούν συμφύσεις και να χρειαστεί συμφυσιόλυση, που γίνεται χειρουργικά.

Κατά την διάρκεια της επέμβασης μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι αναισθησίας. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι ολιγοήμερη.

<p>Κλειστη ρήξη εν τω βαθει καμπτήρος</p>

Κλειστη ρήξη εν τω βαθει καμπτήρος

<p>Αναγνώριση και προετοιμασία ραγέντων τμημάτων</p>

Αναγνώριση και προετοιμασία ραγέντων τμημάτων

<p>Μετά την αποκατάσταση - πλήρης κάμψη</p>

Μετά την αποκατάσταση - πλήρης κάμψη