Παθήσεις

Ελκη εκ πιέσεως (κατακλίσεις)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ασθενείς που είναι επί μακρό χρονικό διάστημα κατακεκλιμένοι ή κινητοποιούνται ανεπαρκώς, εμφανίζουν έλκη σε σημεία στα οποία ασκείται αυξημένη πίεση στο δέρμα. Τα έλκη αυτά συνήθως αφορούν όχι μόνο στο δέρμα αλλά και σε ιστούς που βρίσκονται βαθειά. Χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλό επουλωτικό δυναμικό και η αντιμετώπισή τους απαιτεί μακρό χρόνο καθημερινής περιποίησης με αβέβαια αποτελέσματα.

Εφ’ όσον οι τοπικές συνθήκες αλλά και η γενική κατάσταση του/της ασθενούς το επιτρέπουν, με χειρουργικές μεθόδους το έλκος μπορεί να συγκλειστεί. Αυτό γίνεται με μεταφορά δέρματος και υποκειμένων ιστών (κρημνοί) από γειτονικές περιοχές. Τα οφέλη είναι προφανή, καθώς επισπεύδεται ο χρόνος επούλωσης, βελτιώνονται οι συνθήκες νοσηλείας και ο/η ασθενής απαλλάσσεται από καθημερινούς περίπλοκους καθαρισμούς.

Η πορεία τους/της ασθενούς και η τελική έκβαση συσχετίζεται φυσικά με το βασικό ιατρικό πρόβλημα.

<p>Έξω πλευρά δεξιού ισχίου - Προεγχειρητικά</p>

Έξω πλευρά δεξιού ισχίου - Προεγχειρητικά

<p>Έξω πλευρά δεξιού ισχίου - Μετεγχειρητικά</p>

Έξω πλευρά δεξιού ισχίου - Μετεγχειρητικά

<p>Γλουτός - Προεγχειρητικά</p>

Γλουτός - Προεγχειρητικά

<p>Γλουτός - Μετεγχειρητικά</p>

Γλουτός - Μετεγχειρητικά

Όλες οι φωτογραφίες ολες προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του κου Μ. Τυλλιανάκη